ASANSÖR SORUMLULUK SİGORTASI İÇİN 

BİZİ ARAYIN

 

Asansör Sorumluluk Sigortası

  Şahısların ve/veya firmaların kendileri ve gözetiminde bulunan kişilerin ihmallerinden ve kusurlarından kaynaklı olarak çalışanlarına, 3.şahıslara, müşterilerine, çevreye, resmi kurumlara, komşularına verecekleri maddi ve bedeni zararları tazmin eden poliçelerdir.

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
 
 Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.

asansör sorumluluk sigortası teminatları ve fiyatlandırma için bizi arayabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile tamir ve bakım işlemlerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Asansör sorumluluk Sigortası zorunlu bir poliçedir.

Şahıslar veya Firmalara karşı sorumluluk riskinizi ortadan kaldırır.

İş kazalarına karşı sizi ve işletmenizi korur.

Hatalı üretimden yada bakımdan doğan sorumluluklarınızı Sorumluluk Sigortası ile karşılanır.

işletmenizin maddi kaybınızı güvence altına alır.

Asansör Sahiplerinin uğrayacağı zararlara karşı hukuksal masraflarınızı poliçe teminatları çerçevesinde karşılar.

Mesleki kusur nedeni ile oluşabilecek tazminat taleplerini güvence altına alabilirsiniz.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı asansör kaza sigortası zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğe göre göre bina yöneticisine getirilen bu yükümlülükle, asansördeki kişilerin başına gelebilecek ani olaylar durumunda uğrayabilecekleri bedensel zararlar teminat altına alınacak.

Servislere de yükümlülük var

Yönetmelikte yetkili servisler de unutulmadı. Buna göre yetkili servisler, bakımdan kaynaklandığı ispat edilen zararları karşılamak için mesleki ve mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Söz konusu sigortanın poliçe tutarının 500 adet asansör bakımına kadar 100 bin lira, 500 ila bin asansör bakımına kadar 250 bin lira, binden fazla asansör bakımında ise 500 bin lira olacak.

 

TÜM SORULARINIZ İÇİN BİZİ ARAYIN