BÜTÇENİZE EN UYGUN KASKO İÇİN BİZİ ARAYIN

 

Neden Kasko Sigortası ?

Kaza anında aracınıza gelebilecek  hasarın karşılanması için gerekli bir sigortadır.

Bu hasarlar;

  • kaza sonucu araç hasarı.
  • yangın.
  • deprem.
  • su basması.
  • hırsızlık vb. şeklinde sıralanabilir.
  • Sahip olduğunuz araç için ödediğiniz bedel hasar sonrası karşılanmayacak tutarlara ulaşabilir.
  • Bu nedenle değerlerinizi tekrar yerine koyabilmek için kasko yaptırmak gerekir.

Kasko sigortasında ister tek taraflı olsun yada çarpışma durumunda olsun hasarınızı karşılayacaktır.

Tek taraflı hasarlarda beyanla yani sizin kendinizin hasarın oluşma durumunu belirten bir yazı ve varsa hasar anı belirten resimlerle anlaşmalı servislerde hasarınız karşılanacaktır.

Çarpışma durumlarında ise mutlaka Kaza Tespit Tutanağı tutunuz. Farklı bir durum var ise polis çağırınız tutanak oluşturarak zararınızı giderebilirsiniz.

Kasko hasarlarında öncelikle yapmanız gerekenler.

İşlemlerin başlaması için öncelikle yapmanız gerekenler şunlardır:

Hasar durumunda ilgili sigorta şirketinin hasar ihbar hattını arayarak durumu bildiriniz, Genellikle kasko sigortalarında çekici hizmeti mevcuttur. Araç çekim ücretini bu sayede ücretsiz servise çektirebilirsiniz.

Mutlaka hasarınızı 5 iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edin.

İhbar anında poliçe numaranız ,tc no yada plakanızı iletmeniz yeterli olacaktır. Sizleri yönlendireceklerdir.

Eğer Kasko poliçesi düzenlediğiniz şirketin anlaşmasız tamirhanede aracınızı tamir ettiriyorsanız;

poliçe, hasar tarihi, aracın çekildiği tamirhane adresi ve telefonunu önceden hazırlayın.

Çalınma durumunda ise öncelikle Trafik Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili merciye başvurun.

Kasko hasarlarında gerekli olan belgeler.
1-Poliçe fotokopisi
2-Kaza tespit tutanağı
3-Motorlu araç tescil belgesi fotokopisi
4-Sürücü belgesi fotokopisi
5-Hasarı belgeleyen fotoğraflar
6-Alkol raporu
7-Sigortanın kaza beyanı
8-Çalınma olayları ile ilgili mercilere başvuru zaptı; olay tarihinden 30 gün sonra araç hala bulunmamış ise Emniyet Müdürlüğü’nden ve ilgili merciden bulunamadığına dair yazı ve trafikten kayıt silindi belgesi
Kasko ne zaman başlar?
Kasko, sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın ilk taksitinin teslim edildiği andan itibaren, sigortacının, sigortalıya, poliçesini teslim etmesi ile birlikte başlar. Prim borcu sigortalı tarafından sigorta şirketine belirlenen tarihten sonraki 30 gün içinde ödemezse sigorta şirketi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00′de başlar ve 365 gün sonra öğleyin saat 12:00′de sona erer.
Kasko bedeli nasıl belirleniyor?

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak sese, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standart dışında yer alan ilave radyo-teyp, telefon, televizyon, air condation gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli saptanır.

Kasko alınırken nelere dikkat edilmeli?

Teminatların kapsamı, kasko anlaşması yapılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli konu teminat içeriğidir. Çünkü aracınıza gelebilecek hasarlar, bu teminatlar kapsamında karşılanacaktır. Mağdur durumda kalmamak için ne gibi teminatlar için prim ödediğinize dikkat edin!
Teminatlar
Standart kaskolar, çarpma, çarpılma, yangın, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü ve enflasyon konularını kapsar. Bunların yanında ek teminatlar ile aracınıza gelebilecek hasarları önceden güvence altına alabilirsiniz. Standart kaskodaki teminatları 3 ana başlık altında toplayabiliriz.

*Çarpma-çarpışma
Gerek hareket halinde, gerekse hareketsizken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani, harici etkiler neticesinde sabit ya da hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar. Genellikle yaşanan kazaların büyük bölümü bu teminat çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çarpma – Çarpışma teminatı ; aracınızın başkalarına ait araç yada herhangi bir cisime çarpması sonucu oluşacak kazalar olarak tanımlanır.

Kasko sigortasında hasar da kusurlu olup olmamanız kasko kapsamında önemli değildir. Netice itibari ile kasko sizin aracınızın başına gelecek zararları güvence alan bir mal sigortasıdır.

*Aracın Yanması
Bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın ve infilak.

*Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs
Aracınızın çalınması, çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo-teyp, telefon v.s. gibi aksesuarların çalınması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.vb.

Ferdi teminatlar
Yaralanma ve hastalık durumunda sigortalının uygun sağlık kurumuna nakli, eşlik eden lehtarın yaralanma, hastalık sebebiyle nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinin birinin seyahat ve konaklaması da ferdi teminatlar ile kasko kapsamına alınabilir. Ayrıca vefat eden sigortalının veya eşlik edenlerin nakli, acil mesajların iletilmesi, evde meydana gelen hasar ve vefat nedeni ile yolculuğun durdurulması sonucu erken dönüş ferdi teminatlar içinde yer alabilir.

Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlar
Sigorta kapsamı dışındaki zararlar, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu kapsam içine alınabilecek teminatları on madde de toplayabiliriz.
-Türkiye dışında meydana gelebilecek zararlar.
-Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sonucunda meydana gelebilecek zararlar.
-Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar.
-Sel ve su baskın ile meydana gelebilecek zararlar.
-Deprem veya yanardağ püskürmesi ile meydana gelen zararlar
-Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelebilecek yangın dışındaki zararlar.
-Yetkili olamayan kişilere çektirilince araca gelen zararlar ve kurallara uygun olmadan çekilen araçlara gelebilecek zararlar.
-Taşıta gelen zarardan dolayı oluşan maddi kayıplar
-Taşıtın yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar.
-Taşıtın iddia veya yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemelerinde meydana gelen zararlar.

 

Hangi durumlarda kasko ödeme yapmaz?

Kasko, teminat dışı kalan zararlar karşısında sigortalısına ödeme yapmaz. Peki teminat dışı zararların kapsamı nedir?
İlk akla gelen teminat dışı zarar, uyuşturucu madde kullanımı ve Karayolları Trafik Kanunu’nun yasakladığı miktarda içki alınmasıdır.
Bunun gibi sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan kaskolu araçlarda doğabilecek zararlarda teminat dışında kalırlar.
Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu da taşıtın belirlenen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşımasıdır.

Ayrıca aracın bakımsızlık, yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, paslanma ve çürümesi nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat dışındadır.
Savaş, istila, düşman işgali ve benzeri olaylarda da sigortacı teminat veremez. Bunun gibi nükleer yakıttan veya yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan dolayı doğan zararlar da teminat içine dahil değildir.
Bunlar kadar önemli bir konu da, aracın teknik konularda tasarruf yapması nedeniyle eklenen, yani aracı üretim standartlarından çıkartmak üzere yapılan değişikliklerde ortaya çıkacak zararlar.
Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de taşıtın bir hasar veya zorunluluk nedeniyle taşınması, çekilmesi dışında, taşıtın kendi gücü ile girip çıkabileceği, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında (ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler hariç) uğrayacağı zararlar teminat dışındadır…
Zaman aşımına dikkat!
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Zarar tespiti nasıl yapılır ve ödeme ne süreçte gerçekleşir?

Sigortacı zarar miktarına ilişkin belgeleri kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde incelemelerini tamamlayıp hazar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Bu süreç içinde sigortalının aracında meydana gelen hasar sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak analaşma sonucu tespit edilir. Anlaşamama durumunda zarar miktarının tayini hakem ve bilirkişilerce saptanır. Hakem-bilirkişi heyeti atandığından itibaren 2 ay içerisinde karar ile raporlarını hazırlamak zorundadır. Araç çalınması durumunda ise sigortacının azami sorumluluk haddi geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir. Ayrıca araç onarımı mümkün olmayan bir durumda ise sigortalıya aracın kaza günündeki değeri ödenir.

İndirimler neye göre yapılır?

Burada dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi de alınan indirimlerden dolayı mağdur durumda kalmamak. Sigorta şirketleri, poliçe oluştururken bir çok konuda indirim sağlamakta. Akla gelen ilk gelen ise hasarsızlık indirimidir. Sigorta dönemi içinde hasar tazminatı almayan sigortalıya, her yıl için değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanılır. Araca bir yıl süre ile yapılan kasko sigortalarında, başlangıçta tespit edilen sigorta bedellerinin enflasyon nedeniyle yıl içerisinde piyasa değerinin altına düşmemesi için enflasyon korunma teminatı verilerek aracın değeri korunmaktadır.

Kaskonuzu ne kadar tanıyorsunuz?

Kasko ve sigortanın ne anlama geldiğini hasar yaşamadığınız sürece bilemeyiz.
Sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz (taşıtlar), römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin doğabilecek zararlar dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.
Kısacası araç sahibinin karayolunda aracına gelebilecek zararlardan dolayı aracını bir sigorta şirketi ile güvence altına almasıdır.
Araca gelebilecek zararlar denildiğinde ise akla ilk olarak trafik kazaları, hırsızlık ve kötü niyetli hareketler gelir.
Kasko sigortası ekstra teminat primleri yatırılmadığı sürece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Fakat yurt dışı için hizmet veren sigorta şirketleri de bulunmaktadır.

Araç yardım hizmetleri

Yol asistanları, kasko firmasını seçerken dikkat etmeniz gerek en önemli hizmetlerden birisi. Bir çok şirket profesyonel yol yardım firmalarıyla asistan hizmetleri vermektedir.
Yol asistanlarının vermiş olduğu başlıca hizmetleri aracın çekilmesi, konaklama, ulaşım masrafları ve kiralık araç temini olarak sıralayabiliriz.

Başlıca asistan hizmetleri
Aracın çekilmesi
Aracın şarampolden kurtarılması
Aracın kullanılamaması nedeni ile konaklama
Aracın emanet ve muhafazası
Profesyonel sürücü hizmeti
Ulaşım masrafları
Kiralık araç

 

Axa sigorta, Doğa sigorta, Ak sigorta ve Ray Sigorta‘nın izmirde  yetkili tek acentesiyiz

 

ADRES

Nergiz Mahallesi, 6018. Sk. 6/A, 35560 Karşıyaka/İzmir, Türkiye

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir